Informatie voor Netwerkpartners

 

JOP coaching begeleidt mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Meestal gaat het om mensen met een arbeidsbeperking met een Wajong-, WSW-, WIA-, WAO- status of met een gemeentelijke WWB-uitkering. We vinden het belangrijk dat mensen met een beperking ook kunnen deelnemen aan de maatschappij. Zich gewaardeerd voelen en merken dat ze wel degelijk toegevoegde waarde hebben. Een belangrijke voorwaarde hierbij is begrip. Begrip van werkgevers en van de omgeving van degene die graag wil werken. Samen kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan het werkzame leven van iemand met een beperking.

Hoe werken wij?

  • Het einddoel van onze samenwerking is altijd een reguliere, betaalde baan. Dat spreken we af met zowel de werkzoekende als de opdrachtgever.
  • Na het kennismakingsgesprek met de werkzoekende, stellen we een trajectplan op. Hierin beschrijven we de aanpak om ons gezamenlijk doel te bereiken.
  • Onderdelen van het toeleidingstraject kunnen werkervaringsplaatsen, scholing en/of sollicitatietrainingen zijn. Deze zetten we alleen in als dat nodig is.
  • We bieden iedere werkzoekende hulp op maat. Dat betekent ook dat hij of zij zelf binnen zijn of haar mogelijkheden ook een actieve rol heeft. Vanzelfsprekend bieden we intensieve begeleiding, maar we nemen geen werkzaamheden over die de werkzoekende zelf kan. We vinden die verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid belangrijk.
  • Tijdens het proces van het vinden van een baan werken we, waar nodig en mogelijk, samen met andere betrokkenen zoals ouders, partners en hulpverleners.

Wat zijn de voordelen van deze aanpak?

  • Actief, effectief en resultaatgericht
  • Relatief snel en duurzaam resultaat
  • Integrale aanpak dus geen onnodig oponthoud
  • Opdrachtgever en werkzoekende zijn meestal zeer tevreden over onze aanpak, ook al wordt niet altijd de perfecte baan gevonden.
  • Onze aanpak kan kostenbesparend zijn voor de opdrachtgever

Aanpak ook geschikt voor forse problematiek en/of een beperkte belastbaarheid?
In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat onze aanpak juist ook goed werkt bij deze doelgroep. We stemmen de mogelijkheden van de werkzoekende zo goed af, dat de kans op een reguliere baan zeer groot is.

Gebruik van voorzieningen belangrijke succesfactor

Een voorwaarde voor het vinden en behouden van een baan voor de werkzoekende is wel dat de werkgever gebruik kan maken van voorzieningen zoals loonkostensubsidie, loondispensatie en jobcoaching. Mocht een reguliere baan er om wat voor reden dan ook niet in zitten, dan heeft het traject toch veel opgeleverd. We hebben dan waardevolle informatie gekregen om vervolgstappen te kunnen nemen.